La unificació de les comunicacions telefòniques i la transmissió de dades en un sistema integrat de veu i dades redueix els costos i optimitza l’eficiència. 

Tradicionalment, les empreses disposen d’una xarxa de telefonia i, més recentment, d’una xarxa de transmissió de dades. Malgrat això, la tendència actual és unificar totes dues funcions en un mateix sistema integrat de veu i dades, que ofereix interessants avantatges.

Un sistema integrat de veu i dades unifica en una única infraestructura de telecomunicacions els serveis de telefonia i d’Internet, utilitzant una mateixa xarxa i un sistema de gestió centralitzat. De fet, aquesta possibilitat existeix des dels anys 90 gràcies a tecnologies com la xarxa digital de veu i dades (XDSI), tot i que inicialment eren sistemes amb un cost elevat que només estaven a l’abast de les grans empreses. Afortunadament, la generalització en les darreres dècades de la connectivitat a Internet per empreses, ha fet possible la creació de sistemes integrats de veu i dades basats en el Protocol d’Internet(IP), que és molt més assequible. Actualment, la integració de les comunicacions de veu i de dades està a l’abast de qualsevol empresa, gran o petita, en forma de solucions molt esteses com la telefonia IP.

Beneficis d’un sistema integrat de veu i dades

El fet d’usar una mateixa xarxa per a les comunicacions de veu i dades té molts avantatges:

  • Estalvi de maquinari, en eliminar les xarxes separades per a cada funció.
  • Simplificació de la gestió, donat que només s’ha de mantenir una xarxa.
  • Abaratiment del cost de les trucades, que es fan a través d’Internet.
  • Accés a funcions de valor afegit, gràcies a l’ús d’una xarxa digital avançada.
  • Flexibilitat i modularitat: es poden afegir noves connexions de veu i dades a demanda.
  • Optimització del rendiment, gràcies a la visibilitat en temps real de l’ús la xarxa.

Components d’un sistema integrat de veu i dades

Per a poder començar a gaudir dels avantatges que ofereix un sistema integrat de veu i dades són necessaris tres elements: cablejat, un armari de distribució i connectivitat d’alta velocitat.

El cablejat implica instal·lar cables adients per a la transmissió de veu i dades a l’empresa, un procés que resulta relativament senzill si s’aprofiten les canalitzacions existents per al sistema de telefonia o d’Internet, els sostres falsos i el terra tècnic ja existent a la majoria d’empreses. Cal tenir en compte que el mateix cablejat serveix per a les connexions de veu i de dades, per tant un cop instal·lat és senzill afegir, eliminar o traslladar punts de connexió en l’immoble.

L’armari de distribució és un compartiment que conté els equips electrònics necessaris per a la gestió de la xarxa (encaminador, commutador, tallafocs, panells d’interconnexió, etc.). Té unes dimensions compactes i es pot instal·lar fàcilment on era l’antiga centraleta telefònica.

Finalment, per poder garantir un servei de veu i dades de qualitat, cal comptar amb una connexió a Internet d’alta velocitat i mínima latència, preferiblement mitjançant fibra òptica per a empreses. Cal tenir present que, com més rendiment ofereixi la xarxa, més capacitat de transmissió de veu i dades i més serveis avançats podrà proporcionar als usuaris de l’empresa.

El cost de la instal·lació s’amortitza ràpidament amb l’estalvi obtingut en la factura telefònica i els altres serveis de comunicacions dels quals podrà prescindir l’empresa en endavant. La gestió i manteniment del sistema la pot fer el proveïdor que l’ha instal·lat, no cal que l’empresa contracti personal especialitzat per a ocupar-se’n. A canvi, la millora en les comunicacions que permet un sistema integrat de veu i dades és molt notable i, a més a més, l’empresa estarà equipada per afegir fàcilment altres innovacions tecnològiques en el futur.

A Cingles Comunicacions som instal·ladors de sistemes integrats de veu i dades. Contacta’ns!

Articles recomanats