IP Fixa

La IP (Protocol d’Internet) és “l’adreça” de la teva empresa a Internet. Normalment, les IP són dinàmiques, el que vol dir que canvien periòdicament. Això suposa un problema, per exemple, en els serveis que requereixen la identificació exacta d’on t’estàs connectant, per seguretat.

Una IP fixa o estàtica permet a la teva empresa disposar d’una adreça permanent a Internet. Amb una IP fixa, el teu negoci podrà accedir a aplicacions i serveis que no són possibles amb una IP dinàmica, a més de gestionar les teves telecomunicacions amb una major seguretat.

Quins són els avantatges?

Gestió automàtica de la IP fixa

Sense realitzar configuracions complexes

Gaudeix de serveis en línia exclusius

Transmet més confiança als clients i socis

Simplifica les connexions a la xarxa de la teva empresa

Més fiable, eficaç i còmode que altres opcions

Característiques

IP fixa i permanent per a la teva empresa

Màxima seguretat en les comunicacions

Reducció de la latència en les transmissions

Accés a serveis avançats que requereixen una IP fixa: servidor de correu, servidor web, servidor FTP, aplicacions en línia, VPN, passarel·les de pagament, videovigilància, etc.

Habilitació de serveis específics que usen certificats sobre IP