Un sistema de BMS o de gestió d’edificis permet l’automatització i el control centralitzat dels immobles per convertir-los en veritables “edificis intel·ligents”

Els Building Management Systems (BMS) o sistemes de gestió d’edificis cada cop són més usats en tota mena d’immobles públics i privats. La seva funció és millorar la gestió i control, avançant cap al concepte de l’“edifici intel·ligent”. Saps com funciona un sistema de BMS?

Des de la seva aparició a la dècada dels 70, els sistemes de gestió d’edificis (Building Management System o BMS en anglès) han anat guanyant popularitat tant en els edificis públics (hospitals, universitats, aeroports, etc.) com en els edificis privats (oficines, fàbriques, hotels, infraestructures, etc.). També coneguts com a sistema d’automatització d’edificis, els BMS són sistemes informàtics que controlen i automatitzen els diferents elements mecànics, elèctrics i tecnològics dels immobles, com ara la climatització, la il·luminació, la megafonia, els consums (energia, aigua i gas), els ascensors, els sistemes de vigilància i contraincendis, etc.

Bàsicament, un sistema de BMS està format per dos elements:

  • Hardware: per exemple sensors, centrals de gestió, consoles de comandament, etc.
  • Software: programes informàtics basats en protocols com C-Bus, Dali, Modbus, etc.

Com també succeeix amb la domòtica de les llars, en el sector dels sistemes de BMS conviuen les solucions tancades que proporcionen tot el hardware i el software (subministrades per fabricants com Johnson Controls, Schneider, Siemens, Honeywell, etc.) junt amb solucions obertes formades per elements de hardware i software interoperables basades en estàndards oberts com ara TCP-IP, Ethernet, etc. La principal diferència és que les solucions tancades només funcionen amb els components d’una sola empresa, mentre que les solucions obertes permeten combinar els components de diversos fabricants (sempre que siguin compatibles).

Quins avantatges ofereix un sistema de BMS?

Sigui quina sigui la solució escollida, un sistema de BMS ofereix diferents avantatges:

  • Permet el control i supervisió centralitzats de tots els elements de l’edifici.
  • Facilita la ràpida detecció de les incidències per realitzar un manteniment preventiu.
  • L’automatització de les funcions de supervisió augmenta la productivitat del personal.
  • Proporciona informació en detall sobre el consum que promou l’eficiència energètica.
  • La millora de la gestió incrementa el confort i la seguretat dels usuaris de l’edifici.

A banda d’això, el més interessant d’un sistema de BMS és que obre el camí cap als anomenats “edificis intel·ligents”. La combinació de les solucions de BMS amb les tecnologies de nova generació com el Big Data, l’aprenentatge automàtic o la intel·ligència artificial fan possible que un edifici no només sigui més fàcil de mantenir, sinó que pugui arribar a autogestionar-se d’acord amb els paràmetres definits pels seus responsables, i alertant-los únicament quan hi hagi una incidència o calgui prendre alguna decisió important sobre la gestió de l’immoble.

Aquests beneficis no només estan a disposició dels edificis de nova construcció: amb una inversió relativament reduïda és possible actualitzar un immoble existent mitjançant un sistema de BMS per a convertir-lo en un edifici intel·ligent. Per exemple, l’Hotel Renaissance Fira de Barcelona s’ha adaptat recentment per millorar l’eficiència de les seves instal·lacions mitjançant un sistema de BMS que ha permès disminuir el consum d’energia fins a un 30 %.

I tu? T’agradaria fer més intel·ligent el teu edifici amb un sistema de BMS? Contacta’ns!

Recommended Posts